Personopplysninger
Sertifisering
Har du noen kurs eller sertifikater det kan være kjekt leirsjef vet om?
Hvilken oppgave ønsker du å ha under KonfACTION 2024?
Noen oppgaver er mer populære å være leder på enn andre. Vi kan derfor ikke garantere at det er ledig på akkurat den oppgaven du ønsker mest, velg derfor flere oppgaver du kan tenke deg.